LBSL-historie-Gokstaden

Båddåben i karret

Ladby Skibslaug historie indholder en smuk december dag i 2011

hvor laugets produktion af en kopi af den mindste båd fra de norske vikingskibsfund i Gokstad skulle have sit fynske navn.

Vigtigt var det ved den lejlighed at få båden på vand - så alle kunne overbevise sig om at den faktisk KUNNE flyde - både med folk ombord og uden.

Båden blev "søsat" -dvs. vandtestet - for første gang denne dag - i pladsens vandkar.

Selvfølgelig måtte vi lige flytte en hel del våde egeplanker først - men denne december dag var utrolig smuk og alt tegnede godt.

Til den vigtige begivenhed for både laug og museum vovede Ladby Vikingemuseets inspektør og daglige leder Mette Ladegaard sig op i båden - fulgt af laugets formand - Der var store smil og fynske vittigheder i gode mængder - Efterfølgende kunne flere af de folk, der havde været med til at producere båden fra starten af projektet også få en "tur" i badekarret!

Og den smukke båd tog i starten ikke en dråbe vand ind... (det kom senere).

På godt fynsk var det besluttet at båden skulle navngives "Gokke".

Efter dåben var der kaffe og brød i museets kælder - så man kunne få hyggesnakket ordentligt på godt nordfynsk om denne mærkedag.

Her er en billedserie fra denne skønne dag i laugets historie:

 

Gokstadbåden var laugets svendeopgave !

ladbyskibslaug-gokstad-41971og den blev bestået med flyvende faner. Den lille smukke båd er den mindste af bådene fra Gokstad-fundet i Norge. Denne båd er blevet rekonstrueret et antal gange allerede, hvorfor der er en del erfaring med teknikken og detaljerne. Roskilde Vikingemuseum foreslog lauget at vi byggede denne som en form for prøve og øvelse på, om vi virkelig kunne samle folk, viden og energi til efterfølgende at bygge Ladbyskibet.

Projektet må siges at være ganske vellykket. Det var så meningen, at den viden, som blev opbygget i denne fase naturligt skulle bringes ind i arbejdet med at bygge Ladbyskibet.

Laugets første byggeerfaringer på pladsen

I denne fase blev byggepladsen foran Ladby Vikingemuseum til. Området skulle drænes først - viste det sig - og der var altid frivillige laug-hænder nok til opgaverne.

I starten blev der smedet værktøjer og nagler på en mobil esse - og træproduktionen blev foretaget under åben himmel. Senere blev der sat telt op og endnu senere blev der bygget standsmæssigt halvtags-arbejdsskure til projektet.

ladbyskibslaug-smede-42617En rigtig smedie blev opbygget med alt, hvad der sig hører til - med rigtig bælg-esse og græs på taget - læs mere her.

Der skulle høstes rigtig mange erfaringer både på arbejdet med træ og ved smedearbejdet - smedene unge som gamle blev sendt på kurser, for at lære - for nogles vedkommende - igen kunsten at smede rigtigt i  hånden.

Træfolkene var på erfa-udveksling. Pladsen havde iøvrigt en (aflønnet) ekstremt erfaren vikingeskibsbygger som mester på pladsen, der hele tiden kunne lære fra sig.

Den viden der blev videreformidlet i perioden var uvurderlig for laugets folk.

Se her en billedserie fra den første tid med byggeriet af Gokstad-båden:

- og den smukke vikingebåd var let som en fjer på vandet

ladbyskibslaug-gokke-soesaetning545Gokstadbåden blev færdig kort efter at byggeriet på Ladbyskibet var igangsat i 2012  - og alle i lauget var fuldt motiverede til det foreliggende store byggearbejde.

Den lille båd blev døbt "Gokke", som er navngivning så fynsk som det kan blive. Søsætningen skete den dag, hvor lauget også havde sin årlige grillhygge - derfor var der kun få laugfolk med til at ro de første småture.

Det viste sig at være godt, at have korte bukser på den dag - for Gokke var ikke helt tæt i starten - men det er alle træskibes karma.

Træet tørrer ud, når båden står for længe på land.

Gokke havde ligget en del "til tørre" bag skuret.

Senere blev hun skam ganske tæt.

 

Her er en billedserie fra den dag Gokke blev søsat.